Menu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu

Turniej Warcabowy z okazji Dnia Chłopaka
Mistrzostwa Powiatu w Szachach Drużynowych
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu - Ulica 1 Maja 3
Wycieczka w Bieszczady
Polonez w wykonaniu uczniów szkoły podczas Festiwalu Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Dzień Postaci z Bajek
Marzenia do spełnienia, czyli Dzień Nauczyciela w PSP 6 na lirycznie i wesoło
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie - ulica Stalmacha 20
Podsumowanie tegorocznej edycji „Gorączki Złota”
Przedświąteczna akcja dekorowania pierniczków i innych ciasteczek...
Lekcja przyrody

Festyn szkolny 2018 już za nami! 7 czerwca to dzień dla naszej szkoły szczególny. W tym roku Dzień Patrona Szkoły- Marii Skłodowskiej –Curie uczczony został podwójnie. Ponieważ w tym roku PSP 6 obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia szkoły, przygotowano uroczystą akademię. Wzięli w niej udział dawni dyrektorzy, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz obecne grono pedagogiczne, w tym nauczyciele byłego PG 4.

W krainę wspomnień lub historię szkoły przeniosła zebranych prezentacja zdjęć tworzących obraz roku 1957, kiedy placówka została powołana do życia. Na starych szkolnych zdjęciach rozpoznawano twarze gości, którzy niegdyś dorastali lub pracowali w tej szkole. Koordynatorem organizacji tej uroczystości była pani Ewa Radzioch, a oprawę artystyczną imprezy przygotowała pani Grażyna Osipa.

Świętowanie przez zabawę rozpoczęło się o godzinie 14.00. Na specjalnie na tę okazję sporządzonej scenie pojawiła się konferansjerka, która zapowiadała kolejne atrakcje i zachęcała do wzięcia w nich udziału. Było żywo, głośno, radośnie i bardzo różnorodnie. W ofercie festynu znalazły się występy dzieci i młodzieży, konkursy i zabawy o charakterze sportowym, stanowiska tematyczne rozwijające pasje poznawcze najmłodszych, stoiska kulinarne z różnymi smakołykami, licytacje, wspólne tańce , symulator wypadków i pokazy możliwości samochodu rajdowego oraz wiele, wiele innych.

To wydarzenie , które przeszło już do historii, mogło się odbyć dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Rodziców, Dyrekcji i Grona Pedagogicznego oraz wielu Uczniów starszych klas, którzy pomogli w przeprowadzeniu imprezy.

04

W niezwykłą podróż po starożytnym Egipcie zabrał społeczność uczniowską prof. Andrzej Niwiński, kierownik Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, który 22 maja wygłosił w naszej szkole wykład pt. „Tajemnice starożytnego Egiptu”. W jaki sposób przed tysiącami lat wznoszone były monumentalne budowle? Dlaczego egipskie malowidła są nam niby tak dobrze znane, a jednak tajemnicze? Na te i inne pytania odpowiadał profesor podczas prelekcji. Opowieści o pełnych przygód zmaganiach archeologów odkrywających spod wielu warstw ziemi niezwykłe artefakty rozbudziły ogromną fascynację wśród uczniów.

Może za kilkanaście lat, ktoś z nas odkryje kolejne tajemnice starożytnej egipskiej cywilizacji?

 

01

 

Rzadko na moich wargach -
Niech dziś to warga ma wyzna -
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.

Jan Kasprowicz


W kilka dni po Majowym Święcie uczniowie z klas II b i III c pod kierunkiem pani Izabeli Drajewicz, pani Joanny Góreckiej- Bieni i pana Tomasza Puka przygotowały okolicznościowy apel z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W specyficzną, uroczystą atmosferę wprowadziło zebranych odśpiewanie hymnu państwowego, natomiast konwencja okolicznościowego przedstawienia wykorzystywała żart. W poważne treści przybliżające okoliczności uchwalenia doniosłego dokumentu wprowadziła uczestników apelu scenka rodzajowa.
W zabawny sposób przekazano sporo informacji o klimacie pracy nad konstytucją- drugą na świecie, pierwszą w Europie.

Apel pozwolił zrealizować potrzebę utrwalania wiedzy historycznej, szanowania i pielęgnowania osiągnięć demokracji oraz doskonalić świadomość obywatelską młodych Polaków.

24Marcin Prus to były siatkarz przez wiele lat związany z kędzierzyńską drużyną, którą pamiętamy pod nazwą Mostostal Kędzierzyn-Koźle. Za czasów trenera Waldemara Wspaniałego ekipa siatkarzy święciła tryumfy zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i w Lidze Mistrzów. Powołany do kadry narodowej Marcin Prus przyczynił się do zdobycia wielu medali, w tym złotego medalu na Mistrzostwach Świata. Z młodzieżą naszej szkoły spotkał się po to, aby wyjaśnić, jak wielkie znaczenie w życiu młodego człowieka ma sport. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, że uprawianie sportu uczy wielu umiejętności przydatnych w życiu, w tym odpowiedzialności, punktualności, systematyczności, współdziałania w grupie, znoszenia porażek i podnoszenia się po niepowodzeniach. Marcin Prus podkreślił, że te właśnie umiejętności sprawiły, że mimo poważnej kontuzji, która dotknęła go, gdy był u szczytu sportowej kariery, sportowi zawdzięcza bardzo wiele, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

01Wła­śnie skończyły się eg­za­mi­ny gim­na­zjal­ne. W środę 18 kwietnia o godz. 9.00 uczniowie zmie­rzyli się z zadaniami czę­ści hu­ma­ni­stycz­nej. Naj­pierw pisali test z hi­sto­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, a później z języka pol­skiego. Do napisania było również wypracowanie. Kole­jny dzień testów obe­j­mował przed­mioty ścisłe. Część matem­aty­czno– przy­rod­nicza zawsze budzi najwięcej emocji. W piątek sprawdzana była zna­jo­mość języków obcych na poziomie pod­sta­wowym i rozszerzonym.

Jak zma­gania egza­m­i­na­cyjne przeży­wali nasi uczniowie?

W pier­wszym dniu egza­m­inów na szkol­nych kory­tarzach wyczuwało się lekkie napię­cie. Uczniowie komen­towali własny wkład w przy­go­towa­niu do egza­minu. Różnie z nim było.

Niek­tórzy liczyli na wrod­zoną inteligencję, inni na własną pamięć, a jeszcze inni na łut szczęś­cia. A potem już skupie­nie i umysłowy wysiłek…

Czekamy na wyniki, które otrzymamy dopiero w czerwcu.

02

05 800x600Chociaż temperatura na zewnątrz z pewnością jeszcze nie wiosenna, kalendarz w końcu wskazuje nam pierwszy dzień wiosny. Jej przywitanie w naszej szkole przybrało różne formy. Samorząd Szkolny przygotował atrakcje dla uczniów w postaci karaoke na długiej przerwie. Entuzjastów śpiewania nie znalazło się jednak wielu. Może to przesilenie wiosenne, jakaś słabość i brak entuzjazmu, a może jeszcze coś innego? W tym dniu wielu uczniów i nauczycieli przywdziało wiosenne barwy i desenie. Zielony, żółty, różowy i kwiaty, kwiatki, kwiatuszki… Niby niewiele, a jednak przyjemniej.

Na lekcjach też jakoś odmiennie. Ci, którzy witali Wiosnę w szkole, mieli okazję obejrzeć piękny film” Teoria wszystkiego”, poprowadzić część lekcji, wziąć udział w quizie czy zagrać w różnorodne gry edukacyjne. Te ostatnie cieszyły się niezwykłym wzięciem.

Radość była, a na ciepełko zaczekamy. Wiosna tuż tuż.