Menu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu

Marzenia do spełnienia, czyli Dzień Nauczyciela w PSP 6 na lirycznie i wesoło
Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Dzień Postaci z Bajek
Turniej Warcabowy z okazji Dnia Chłopaka
Przedświąteczna akcja dekorowania pierniczków i innych ciasteczek...
Polonez w wykonaniu uczniów szkoły podczas Festiwalu Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie - ulica Stalmacha 20
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu - Ulica 1 Maja 3
Wycieczka w Bieszczady
Podsumowanie tegorocznej edycji „Gorączki Złota”
Lekcja przyrody
Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Mistrzostwa Powiatu w Szachach Drużynowych
 
koziolki 2018 N

04

W niezwykłą podróż po starożytnym Egipcie zabrał społeczność uczniowską prof. Andrzej Niwiński, kierownik Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, który 22 maja wygłosił w naszej szkole wykład pt. „Tajemnice starożytnego Egiptu”. W jaki sposób przed tysiącami lat wznoszone były monumentalne budowle? Dlaczego egipskie malowidła są nam niby tak dobrze znane, a jednak tajemnicze? Na te i inne pytania odpowiadał profesor podczas prelekcji. Opowieści o pełnych przygód zmaganiach archeologów odkrywających spod wielu warstw ziemi niezwykłe artefakty rozbudziły ogromną fascynację wśród uczniów.

Może za kilkanaście lat, ktoś z nas odkryje kolejne tajemnice starożytnej egipskiej cywilizacji?

 

01

 

Rzadko na moich wargach -
Niech dziś to warga ma wyzna -
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.

Jan Kasprowicz


W kilka dni po Majowym Święcie uczniowie z klas II b i III c pod kierunkiem pani Izabeli Drajewicz, pani Joanny Góreckiej- Bieni i pana Tomasza Puka przygotowały okolicznościowy apel z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W specyficzną, uroczystą atmosferę wprowadziło zebranych odśpiewanie hymnu państwowego, natomiast konwencja okolicznościowego przedstawienia wykorzystywała żart. W poważne treści przybliżające okoliczności uchwalenia doniosłego dokumentu wprowadziła uczestników apelu scenka rodzajowa.
W zabawny sposób przekazano sporo informacji o klimacie pracy nad konstytucją- drugą na świecie, pierwszą w Europie.

Apel pozwolił zrealizować potrzebę utrwalania wiedzy historycznej, szanowania i pielęgnowania osiągnięć demokracji oraz doskonalić świadomość obywatelską młodych Polaków.

24Marcin Prus to były siatkarz przez wiele lat związany z kędzierzyńską drużyną, którą pamiętamy pod nazwą Mostostal Kędzierzyn-Koźle. Za czasów trenera Waldemara Wspaniałego ekipa siatkarzy święciła tryumfy zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i w Lidze Mistrzów. Powołany do kadry narodowej Marcin Prus przyczynił się do zdobycia wielu medali, w tym złotego medalu na Mistrzostwach Świata. Z młodzieżą naszej szkoły spotkał się po to, aby wyjaśnić, jak wielkie znaczenie w życiu młodego człowieka ma sport. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, że uprawianie sportu uczy wielu umiejętności przydatnych w życiu, w tym odpowiedzialności, punktualności, systematyczności, współdziałania w grupie, znoszenia porażek i podnoszenia się po niepowodzeniach. Marcin Prus podkreślił, że te właśnie umiejętności sprawiły, że mimo poważnej kontuzji, która dotknęła go, gdy był u szczytu sportowej kariery, sportowi zawdzięcza bardzo wiele, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

01Wła­śnie skończyły się eg­za­mi­ny gim­na­zjal­ne. W środę 18 kwietnia o godz. 9.00 uczniowie zmie­rzyli się z zadaniami czę­ści hu­ma­ni­stycz­nej. Naj­pierw pisali test z hi­sto­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, a później z języka pol­skiego. Do napisania było również wypracowanie. Kole­jny dzień testów obe­j­mował przed­mioty ścisłe. Część matem­aty­czno– przy­rod­nicza zawsze budzi najwięcej emocji. W piątek sprawdzana była zna­jo­mość języków obcych na poziomie pod­sta­wowym i rozszerzonym.

Jak zma­gania egza­m­i­na­cyjne przeży­wali nasi uczniowie?

W pier­wszym dniu egza­m­inów na szkol­nych kory­tarzach wyczuwało się lekkie napię­cie. Uczniowie komen­towali własny wkład w przy­go­towa­niu do egza­minu. Różnie z nim było.

Niek­tórzy liczyli na wrod­zoną inteligencję, inni na własną pamięć, a jeszcze inni na łut szczęś­cia. A potem już skupie­nie i umysłowy wysiłek…

Czekamy na wyniki, które otrzymamy dopiero w czerwcu.

02

05 800x600Chociaż temperatura na zewnątrz z pewnością jeszcze nie wiosenna, kalendarz w końcu wskazuje nam pierwszy dzień wiosny. Jej przywitanie w naszej szkole przybrało różne formy. Samorząd Szkolny przygotował atrakcje dla uczniów w postaci karaoke na długiej przerwie. Entuzjastów śpiewania nie znalazło się jednak wielu. Może to przesilenie wiosenne, jakaś słabość i brak entuzjazmu, a może jeszcze coś innego? W tym dniu wielu uczniów i nauczycieli przywdziało wiosenne barwy i desenie. Zielony, żółty, różowy i kwiaty, kwiatki, kwiatuszki… Niby niewiele, a jednak przyjemniej.

Na lekcjach też jakoś odmiennie. Ci, którzy witali Wiosnę w szkole, mieli okazję obejrzeć piękny film” Teoria wszystkiego”, poprowadzić część lekcji, wziąć udział w quizie czy zagrać w różnorodne gry edukacyjne. Te ostatnie cieszyły się niezwykłym wzięciem.

Radość była, a na ciepełko zaczekamy. Wiosna tuż tuż.