Menu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu

Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Wycieczka w Bieszczady
Polonez w wykonaniu uczniów szkoły podczas Festiwalu Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Przedświąteczna akcja dekorowania pierniczków i innych ciasteczek...
Dzień Postaci z Bajek
Lekcja przyrody
Marzenia do spełnienia, czyli Dzień Nauczyciela w PSP 6 na lirycznie i wesoło
Mistrzostwa Powiatu w Szachach Drużynowych
Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Podsumowanie tegorocznej edycji „Gorączki Złota”
Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu - Ulica 1 Maja 3
Turniej Warcabowy z okazji Dnia Chłopaka
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie - ulica Stalmacha 20

Uczniowie z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania stwarzają poważne problemy wychowawcze. Są to uczniowie, których charakteryzuje  wrogi, nieufny stosunek do dorosłych. Stosują gry psychologiczne: prowokacje, manipulacje. Stosują bierny lub jawny opór, inicjują konflikty, łamią normy.

Termin „zachowania trudne” oznacza zachowania niezgodne z wychowaniem. Jest to termin pedagogiczny.

Termin „zaburzenia zachowania” oznacza zaburzenia głębsze i bardziej utrwalone. Jest to termin psychologiczny.

Podłożem  występowania problemów emocjonalnych i zaburzeń zachowania są np.:

- sytuacje urazowe w toku rozwoju dziecka

- modelowanie postaw  niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami

- czynniki organiczne

- czynniki rozwojowe (np. adolescencja)

Na występowanie czynników biologicznych nie mamy wpływu. Poprzez odpowiednie oddziaływania wychowawcze możemy jednak złagodzić  ich skutki lub odwrotnie nasilić je podejmując działania niewłaściwe. Nawet jeśli dziecko ma uszkodzona strukturę mózgu lub zaburzenia neurodynamiczne, to nie one są główną przyczyną zaburzeń emocjonalnych. Zaburzenia te są wywołane lub wzmocnione przez reakcję otoczenia na tę dysfunkcję. Dzieci takie dużo częściej doświadczają odrzucenia emocjonalnego, trudności w uczeniu się, są gorzej postrzegane przez rówieśników i dalszą rodzinę, częściej są hospitalizowane, nie są akceptowane przez nauczycieli. Często w ich domach dzieją się „złe” rzeczy.

INNYMI SŁOWY, SYTUACJE URAZOWE LEŻĄ ZAWSZE U PODŁOŻA PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH ORAZ ZACHOWAŃ OKREŚLANYCH JAKO ZABURZONE.

Do doświadczeń pozostawiających po sobie urazy należą:

- zagrożenie bezpieczeństwa fizycznego

- niemożność zaspokojenia potrzeb psychicznych (potrzeba samodzielności, kochania i bycia kochanym, akceptacji, poznawania świata itp.)

- przeżycie odrzucenia emocjonalnego

- zetknięcie się z demoralizacją otoczenia, bycie świadkiem przemocy, zła, krzywdy, zwłaszcza wobec osób bliskich

- przeżycie jednego, ale bardzo silnego doświadczenia traumatycznego (np. gwałt, zagrożenie życia)

UWAŻA SIĘ, ŻE BARDZIEJ PATOGENNE JEST KUMULOWANIE SIĘ URAZÓW O MNIEJSZEJ SILE NIŻ PRZEŻYCIE JEDNEGO SILNEGO PRZEŻYCIA TRAUMATYCZNEGO.

Takimi urazami o mniejszej sile są np.: liczne uwagi krytyczne wypowiadane pod adresem dziecka, dotyczącymi jego osoby (np. nie lubię Cię, jesteś leniwy, jesteś tępy), częste kary fizyczne, upokarzanie dziecka, ośmieszanie go, permanentne bycie świadkiem kłótni i awantur rodzinnych.

SKUTKI URAZÓW to np.:

- sądy poznawcze (skrypty życiowe) „nie zasługuję na miłość”, ”do niczego się nie nadaję”

- zachowania (agresja, wycofanie, unikanie zadań)

- przeżycia emocjonalne (lęk, zazdrość, złość, poczucie bezsilności, poczucie krzywdy)

PODSTAWOWY KIERUNEK DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I WYCHOWAWCZYCH (DŁUGOFALOWYCH) POWINIEN DOTYCZYĆ MODYFIKACJI NIEADEKWATNYCH SĄDÓW O RZECZYWISTOŚCI, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM SĄDÓW,  ZWIĄZANYCH Z POSTRZEGANIEM WŁASNEJ OSOBY. POWINIEN TEŻ UMOŻLIWIAĆ DZIECKU ODREAGOWANIE NEGATYWNYCH EMOCJI- W ZAKRESIE MOŻLIWYM W WARUNKACH PRACY NAUCZYCIELA.

Lepiej radzi sobie z sytuacjami urazogennymi dziecko, które wierzy w siebie, osiągnęło w życiu jakieś sukcesy i pamięta o nich, ma oparcie w rodzinie.

Opracowała na podstawie materiałów Magdaleny Sakowskiej pt. „Komunikacja z trudnymi uczniami” pedagog szkolny Barbara Stramecka-Czerw.