POLIP ŚLUZOWY MAGICY

Teoria ta ma jednak tę stabą stronę, ze przyjmuje z reguły równomierne zluszczanie się uległej martwicy śluzówki podczas miesiączki, podczas gdy właśnie regułą jest miesiączkowanie poszczególnych części śluzówki macicy po kolei, a nie równocześnie.

Czytaj dalej

TYPY ZMIAN HISTOLOGICZNYCH

Pierwsze wykwity w obrębie skóry mogą powstawać już w kilka godzin po zastosowaniu leku. Zmiany są wielopostaciowe i polegają na obecności rumieni, grudek obrzękowych i pęcherzy. Rumienie są kształtu regularnego, owalne lub okrągłe, dobrze odgraniczone od otoczenia, niekiedy o ułożeniu koncentrycznym. Zabarwienie ich jest początkowo żywoczerwone, przechodzi stopniowo w miarę trwania zmian w sino- czerwone lub brunatne (ryc. 27.2). W przypadkach o bardziej ostrym przebiegu w części środkowej wykwitów dochodzi do gromadzenia się płynu wysiękowego i powstawania pęcherzy (erythema muHiiorme bullosum).

Czytaj dalej

Objawy wywoływane przez tyłozgięcie macicy

Czynnikiem ułatwiającym tyłozgięcie trzonu w połogu jest słabe zwijanie się macicy, która wobec tego przez dłuższy czas jest cięższa i w warunkach opisanych może często opadać do jamy Douglasa. Podobnie oddziaływać będą – poza połogiem – guzy rozwijające się w trzonie macicy.

Czynnikiem, który decyduje bezpośrednio o tyłozgięciu macicy, jest utrzymujący się przez czas dłuższy lub też powtarzający się wielokrotnie (podczas wysiłków fizycznych) wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej wskutek działania tłoczni brzusznej. Bez uprzedniego rozluźnienia więzadeł i połączeń łączr.otkar.kowych, w szczególności więzadeł krzyżowo-macicznych, do ustalenia się tyłozgięcia macicy jednak nie dojdzie.

Wzrost ciśnienia w jamie brzusznej bywa następstwem nie tylko działania tłoczni brzusznej. Może on ujawnić się także w razie istnienia wielkiego guza w jamie brzusznej lub nagromadzenia się dużej ilości wolnego płynu w jamie otrzewnej.

Czytaj dalej

OSKRZELA

Polekowa dychawica oskrzelowa. Wiele leków może wywołać objawy identyczne z punktu widzenia klinicznego z napadem dychawicy oskrze- lowej. Objawy pozapiucne, jak zapaść obwodowa i objawy skórne, wchodzą w skład reakcji ogólnoustrojowej typu wstrząsu anafilaktycznego. Trudno wymienić wszystkie leki, które mogą być przyczyną tej reakcji, ale najczęściej dotyczy to niesteroidowych leków przeciwzapalnych, radiologicznych środków cieniujących, antybiotyków, sulfonamidów i innych, Ostatnio w związku ze stosowaniem diazepamu w premedykacji obserwowano po dożylnym wstrzyknięciu 5 – 10 mg tego leku u osób bez cech atopii objawy przypominające napad dychawicy oskrzelowej. Diazepam jako lek uspokajający stosunkowo mało upośledza czynność ośrodka oddechowego i dlatego jest szeroko stosowany w praktyce anestezjologicznej.

Czytaj dalej

Badanie bakteriologiczne

Badanie bakteriologiczne ułatwia w dużym stopniu stwierdzenie, czy wydzielina pochwy jest kowego, zawiera u kobiety zdrowej wyłącznie laseczniki pochwowe Dóderleina, Gram-dodatnie prątki rozmaitej długości, które wytwarzają kwas mlekowy z glikogenu rozpadłych komórek nabłonkowych śluzówki. Bakterie Dóderieina, glikogen i kwas mlekowy odgrywają dużą rolę w procesie chroniącym pochwę przed zakażeniem. Ten proces samoistnego oczyszczania się pochwy sprawia, że drobnoustroje chorobotwórcze, nawet w razie wtargnięcia ich tą drogą do organizmu, zostają unieszkodliwione, a działanie ich unicestwione.

Czytaj dalej

Metropatia

Metropatia jest przyczyną pokaźnego odsetka (około 25%) nieregularnych krwawień z macicy, spotykanych w okresie dojrzałości płciowej kobiet. Schorzenie to zdarza się w każdym wieku w tym okresie, aczkolwiek najczęściej w latach od czterdziestu do czterdziestu pięciu i to raczej u wicloródek.

Czytaj dalej

Niepotrzebnie pochodne sulfonylomocznika

Tego rodzaju doświadczenia można interpretować jako wskazówkę, że zbyt duża liczba chorych otrzymuje niepotrzebnie pochodne sulfonylomocznika, lub też, że leki te indukują remisję cukrzycy typu II, która utrzymuje się przez dłuższy okres po zaprzestaniu ich podawania. Tak więc

Czytaj dalej

ZANIK MACICY KOBIET KARMIĄCYCH

Zanik macicy u kobiet karmiących jest zjawiskiem fizjologicznym, czasowym i nie dającym żadnych objawów klinicznych. W odniesieniu do macicy jest on zanikiem typu odśrodkowego i polega głównie na mniej lub więcej znacznym ścieńczeniu ścian narządu.

Czytaj dalej

Ilość hormonów powstających w przysadce mózgowej

Ilość hormonów powstających w przysadce mózgowej jest pokaźna, jakkolwiek nie wszystkie spomiędzy nich udało się wyodrębnić w stanie czystym. Bądź co bądź liczba dotychczas opisanych substancji wydobytych z przysadki mózgowej i wykazujących właściwości hormonalne jest tak duża, że znaczenie tego narządu dla fizjologicznych czynności ustroju człowieka należy uważać za wyjątkowe.

Czytaj dalej

BETAKSOLOL

Bonciot i wsp. Li31 ] opisali po raz pierwszy w 1979 r. cechy nowo syntetyzowanego LBA – botaksololu – potwierdzone na modelach zwierzęcych. Okazało się, że jest on kardiowybiórczym antagonistą receptorów !J-adrenergicznych, pozbawionych wewnętrznej aktywności sympatykomi- metycznej, o słabych właściwościach znieczulających miejscowo.

Czytaj dalej

Leczenie kwasicy metabolicznej

Patogeneza. Utrata zasad przez przewód pokarmowy lub nerki, upośledzenie wydalania jonów wodorowych przez nerki, nadmierne wytwarzanie endogennych kwasów lub nadmierna podaż kwasów egzogennych – są przyczynami zmniejszenia stężenia jonów wodorowęglanowych we krwi. Zgodnie z równaniem H. H. zmniejszenie stężenia jonów wodorowęglanowych wywołuje zmniejszenie pH krwi, czyli kwasicę. Natomiast zwiększenie jonów wodorowych jest przyczyną zmian metabolicznych i czynnościowych w różnych narządach oraz uruchomienia mechanizmów kompensacyj nych.

Czytaj dalej

PODZIAŁ ZAKAŻEŃ

Zakażenia wywołujące drogą pośrednią lub bezpośrednią procesy zapalne części rodnych kobiety można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą wszystkie sprawy chorobowe, powstające pod wpływem pospolitych bakterii ropnych. Do drugiej – sprawy wywołane przez zarazki swoiste. Zakażenia objęte tymi grupami mogą przedstawiać się jako: 1) schorzenia ściśle umiejscowione lub też 2) sprawy zapalne rozlane, ogólne.

Czytaj dalej

Hiperandrogenizm

Powikłaniem długotrwałego leczenia geslagenami, oprócz braku miesiączek, mogą być niekiedy acykliczne krwawienia, spowodowane zmianami zanikowymi w błonie śluzowej macicy. Poza tym jako efekt bezpośredniego działania norsteroidów i ich działania androgenowego występują niekiedy łojotok oraz zwiększenie masy ciała.

Czytaj dalej

Zespoły objawów – ciąg dalszy

Zespoły hematologiczne są bardzo rzadkie. Mogą one przebiegać w postaci ostrych niedokrwistości hemolitycznych u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, plamicy małopłytkowej, ostrej agranulocytozy lub pancytopenii. W piśmiennictwie opisano pojedyncze przypadki każdej z tych postaci klinicznych.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz